Partilerin Teknolojiye Yönelik Vaatlerini Bir Araya Getirilmesi